Formklippa ogräs?

Formklippt ogräs

Vad säger att man bara kan formklippa buskar och träd? Även (o)grästuvor kan snyggas till på det sättet! Igår rensade jag ogräs runt vattenspegeln på min gräsmatta. Runt den har jag växter, bland annat en grästuva, som egentligen är ett ogräs. Istället för att klippa ned den helt och hållet, vilket hade varit mest naturligt, formklippte jag den. Jag tog heller inte bort de grässtrån som vissnat, utan lät dem vara kvar. Det vissna gräset blänker som koppar i kvällsljuset!