Etikett: Ängsblommor

Chelsea flower show 2023

Chelsea flower show 2023

Den årliga höjdpunkten vad gäller trädgårdsdesign och växter är utan tvekan Chelsea flower show. I år sändes den, 13 avsnitt, på Cmore med svenska undertexter. Kan vara bra när de använder fackuttryck och namn på växter. Som alltid när det gäller brittiska trädgårdsprogram får man en massa bra tips också. Här är några av dem…
Läs mer

Fröpåsar

Blommor och minnen

Blommor och andra växter är ofta förknippade med minnen av olika slag. För mig har följande blommor, som jag kommer att så i år, en alldeles särskild plats i mitt hjärta. Ängsblommor påminner mig om ängen som fanns utanför huset där jag bodde som barn. Där botaniserade jag bland blommorna, lärde mig vad de hette,…
Läs mer

Äng

Vikten av att ha en äng

Ängen är viktig för många fjärilars och andra insekters fortlevnad. Men i takt med att jordbruk läggs ned och slåtter och bete upphör, försvinner ängarna. Bara knappt en procent av den ängsmark som fanns för hundra år sedan finns kvar idag! Du kan göra en insats för att bevara den biologiska mångfalden genom att anlägga…
Läs mer