Äng

Vikten av att ha en äng

Ängen är viktig för många fjärilars och andra insekters fortlevnad. Men i takt med att jordbruk läggs ned och slåtter och bete upphör, försvinner ängarna. Bara knappt en procent av den ängsmark som fanns för hundra år sedan finns kvar idag! Du kan göra en insats för att bevara den biologiska mångfalden genom att anlägga…
Läs mer